ILUSTRIMET

Ilustrime të trafikut rrugor. Si duhet të sillemi dhe si duhet të veprojmë në raste të ndryshme?

Si të kyqemi në rrethrrotullim?

Si të parkojmë më sigurt?

Si të veprojmë në kryqëzim?

Ilustrim se si duhet të parkojmë makinën?

Si punon transmisioni manual?

Si bëhet ndërrimi i pneumatikëve?

Si bëhet ndërrimi i shiritit zingjiror?

Si të ngasim makinën manuale?

Lëshimi i rrugës për mjete të emergjencës.

Si punon motori i makinës?

Si bëhet anashkalimi?

Si bëhet përballkalimi?

Si bëhet tejkalimi?