ILUSTRIMET

Si të kyqemi në rrethrrotullim?

Si të parkojmë më sigurt?

Si të veprojmë në kryqëzim?

Ilustrim se si duhet të parkojmë makinën?

Si punon transmisioni manual?

Si bëhet ndërrimi i pneumatikëve?

Si bëhet ndërrimi i shiritit zingjiror?

Si të ngasim makinën manuale?

Lëshimi i rrugës për mjete të emergjencës.

Si punon motori i makinës?

Si bëhet anashkalimi?

Si bëhet përballkalimi?

Si bëhet tejkalimi?