SHENJAT E TABELëS Së INSTRUMENTEVE

Këtu mund të gjeni disa nga shenjat dhe funksionet e tyre që gjenden në instrument tabelën e automjetit si dhe në kroskot.
Secila shenjë gjithashtu edhe njoftimi që ajo jep ka formën dhe ngjyrën e caktuar ashtu siç ju shfaqet edhe në veturën tuaj.

Image
Treguesi i dritave të gjata

Simboli i kësaj drite është i kaltërt kur të ndizet në tabelën e instrumenteve.

Image
Treguesi i dritave të shkurtra

Simboli i kësaj drite është i gjelbërt kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Lartësia e këtyre dritave mund të rregullohet ne rast të ngarkesës në pjesën e pasme të makinës. Quhen drita standarde dhe mund të përdoren në kombinim me drita të pozicionit.

Image
Shenja e sinjaleve treguese të drejtimit

Simboli i këtyre dritave është i gjelbërt kur të ndizen në tabelën e instrumenteve. Kur është e ndezur shoqërohet zakonisht edhe me sinjal akustik.

Image
Shenja e sinjaleve të emergjencës

Simboli i kësaj drite është i kuq kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Kjo ndizet atëherë kur janë të gjithë treguesit e drejtimit ndezur.

Image
Treguesi i shamponit për larjen e xhamit të përparmë

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Është tregues i nivelit të ulët të shamponit për larjen e xhamit të përparmë. Për tu fikur ky tregues ju duhet të mbusheni rezervuarin e shamponit.

Image
Treguesi i nivelit të karburantit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Kur ndizet tregon se niveli i karburantit ka arritur në rezervë.

Image
Treguesi i temperaturës së ujit të sistemit të ftohjes

Simboli i kësaj drite është i kuq kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Kur është aktive tregon se temperatura e ujit të sistemit të ftohjes ka kaluar mbi nivelin e lejuar. Duhet kotrolluar nivelin e lëngut ftohës të motorit.

Image
Treguesi i baterisë (akumulatori)

Simboli i kësaj drite është i kuq kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Kur është e ndezur na njofton për probleme në sistemin e mjetit për prodhim të energjisë elektrike.

Image
Treguesi i presionit të vajit të motorit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Kur ndizet makina dhe kjo ditë nuk fiket ose vezullon njëkohësisht tregon se presioni i vajit të motorit është nën normat e lejuara.

Image
Treguesi për vendosjen e rripit të sigurisë

Simboli i kësaj drite është i kuq kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Kur është i ndizur tregon se njëri nga pasagjerët nuk e ka vendosur rripin e sigurisë.

Image
Treguesi i komandës së nxemësit për xhamin e pasëm

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Tregon komandën që shkrin veshjen e xhamit të pasëm nga ngrica.

Image
Treguesi i komandës për tharjen e avullit të xhamit të përparëm

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Tregon komandën e pajisjes që shkrin veshjen e xhamit të përparmë nga ngrica.

Image
Treguesi i dritave të pasme të mjegullës

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve.

Image
Treguesi i dritave të përparme të mjegullës

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Përdoren vetëm kur është e nevojshme në rast të dukshmërisë jo të mirë gjatë mjegullës.

Image
Treguesi i frenit parkues të dorës

Simboli i kësaj drite është i kuq kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Freni parkues i dorës e mban makinën në vend kur sistemi i frenimit dështon apo nuk punon. Për të fikur këtë tregues atëherë ju duhet ta lëshonit frenin parkues të dorës.

Image
Treguesi i presionit të frenimit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Kjo dritë ndizet kur bëhet vënita në kontakt. Kur ndizet makina dhe kjo dritë nuk fiket tregon se ka defekt në sistemin e frenimit, niveli i lëngut në sistemin e frenimit është nën sasin e lejuar ose ferotat e frenimit janë shpenzuar.

Image
Treguesi i menaxhimit të motorit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Motorët dizel duhen ngrohur para se të ndizet dhe pasi treguesi ndalet motori mund të startohet. Koha e ndriçimit ndryshon në varësi të temperatures së ajrit, temperaturës së ujit dhe gjendja e baterisë.

Image
Drita e kontrollit të emetimit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Ky sinjal tregon se është duke u afruar koha që të bëni servisin e makinës duke u bazuar në numrin e kilometrave që këni bërë apo në disa makina tregon se temperatura e motorit është ngritur apo temperatura e vajit ështe ngritur, për të qenë të sigurt se çfarë është, më së miri lexoni manualin e makinës suaj.

Image
Treguesi i hapjeve të dyerve të mjetit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Ndizet atëherë kur ndonjëra nga dyert e makinës nuk është mbyllur si duhet.

Image
Treguesi i bagazhit

Simboli i kësaj drite është i kuq kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Ndizet atëherë kur kemi bagazhin hapur.

Image
Treguesi i Air-Bag

Simboli i kësaj drite është i kuq kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Ndizet kur kemi problem me ndonjërin nga AIR-BAG.

Image
Treguesi i frenimit

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Aktivizimi i kësaj drite njofton për shpenzimin e ferotave të frenimit.

Image
Sistemi i frenimit ABS

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Ndizet kur kemi problem me sistemin ABS të frenimit.

Image
Treguesi ESP

Simboli i kësaj drite është i verdhë kur të ndizet në tabelën e instrumenteve. Aktivizohet kryesisht kur nisemi vrullshëm ose në terene të rrëshqitëshme dhe jo të gjitha rrotat e automjetit kanë nxitim të njejtë.