SHENJAT E TABELëS Së INSTRUMENTEVE

Këtu mund të gjeni disa nga shenjat dhe funksionet e tyre që gjenden në instrument tabelën e automjetit si dhe në kroskot.
Secila shenjë gjithashtu edhe njoftimi që ajo jep ka formën dhe ngjyrën e caktuar ashtu siç ju shfaqet edhe në veturën tuaj.

Image
Treguesi i dritave të gjata

Për të përdorur rrezen e lartë, kthejeni çelësin e dritës në pozicionin e fenerit dhe shtyni levën e kontrollit të dritës larg jush ose përpara.. Sillni levën në mes për ta fikur këtë. Kur ju tërheqni levën drejt jush rrezja e lartë do të ndizet duke vepruar si drita ndezëse. Mos përdorni rreze të lartë kur ka të tjera automjete përreth sepse kjo do të pengojë vizionin e shoferit tjetër. Kur rrezja e lartë është ndezur në vullnetin e Treguesit të rrezeve të larta ndriçojnë në blu.

Image
Treguesi i dritave të shkurtra

Për të funksionuar dritat, kthejeni tastin në fund të kontrollit të dritës në një nga pozicionet e mëposhtme - Pozicioni OFF,pozicioni i dritës së përparme ose pozicioni i dritës AUTO (nëse është e pajisur). Me çelsin e ndezjes në pozicionin ON, treguesi i rrezeve të ulëta ndriçon në të gjelbër kur çelësi i dritës është në pozicionin e Fenerëve (Pozicioni i 2-të). Kur Treguesi i rrezeve të ulëta ndriçon; fenerët, pozicioni i bishtit, licenca dhe dritat e panelit të instrumenteve janë të ndezura.

Image
Shenja e sinjaleve treguese të drejtimit

Kur është e ndezur shoqërohet zakonisht edhe me sinjal akustik.

Image
Shenja e sinjaleve të emergjencës

Kjo ndizet atëherë kur janë të gjithë treguesit e drejtimit ndezur.

Image
Shenja e fshesave të xhamit të parë

Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të lëngut do të ndriçojë dhe do të qëndrojë kur rezervuari i lëngut të rondelit të xhamit është pothuajse i zbrazët. Rimbush rezervuari sa më shpejt që të jetë e mundur që ky tregues të fiket.

Image
Treguesi i nivelit të karburantit

Kur ndizet tregon se niveli i karburantit ka arritur në rezervë.

Image
Treguesi i temperaturës së ujit të sistemit të ftohjes

Kur është aktive tregon se temperatura e ujit të sistemit të ftohjes ka kaluar mbi nivelin e lejuar.

Image
Treguesi i Baterisë (Akumulatori)

Është një llambë me ngjyrë të kuqe që gjendet në instrument tabelën e mjetit e cila kur është e ndezur na njofton për probleme në sistemin e mjetit për prodhim të energjisë elektrike.

Image
Treguesi i presionit të vajit të motorit

Kur ndizet tregon se presioni i vajit të motorit është nën normat e lejuara.

Image
Treguesi për vendosjen e rripit të sigurisë

Kur është i ndizur tregon se njëri nga pasagjerët nuk e ka vendosur rripin e sigurisë.

Image
Treguesi i komandës së nxemësit për xhamin e pasëm

Tregon komandën që shkrin veshjen e xhamit të pasëm nga ngrica.

Image
Treguesi i komandës për tharjen e avullit të xhamit të përparëm

Tregon komandën e pajisjes që shkrin veshjen e xhamit të përparmë nga ngrica.

Image
Treguesi i dritave të pasme të mjegullës

Dritat e mjegullave përdoren për të siguruar dukshmëri të përmirësuar në kushte të zvogëluara dukshmërie. Me ndërprerësin e ndezjes në pozicionin ON dhe çelësin e dritës, llambat e mjegullës së pasme mund të ndizen. Kur kjo ndodh, Treguesi i Dritës së Mjegullës do të ndriçojë në qelibar dhe do të vazhdojë derisa të fiket. Për të fikur dritat e mjegullës së pasme kthehen atë në pozicionin OFF. Dritat e mjegullës së pasme gjithashtu do të fiken nëse çelësi i ndezjes është kthyer në pozicionin e fikjes.

Image
Treguesi i dritave të përparme të mjegullës

Dritat e mjegullave përdoren për të siguruar dukshmëri të përmirësuar në kushte të zvogëluara dukshmërie. Me ndërprerësin e ndezjes në pozicionin ON llambat e mjegullës së përparme mund të ndizen. Kur kjo të ndodhë, Treguesi i Dritës së Mjegullës së përparme do të ndriçohet në jeshile dhe do të vazhdojë derisa të fiket. Për të fikur dritat e mjegullës së përparme ktheni atë në pozicionin OFF.

Image
Treguesi i cili ndizet kur aktivizojmë frenin parkues

Freni parkues i dorës e mban makinën në vend kur sistemi i frenimit dështon apo nuk punon. Por, funksioni primar është të qëndrojë aktiv kur vetura është në parking derisa vozitësi të e lëshojë atë. Është shumë e ndihmueshme pasi e ndal makinën që të ecë kur jeni parkuar në shpat apo kur sipërfaqja nuk është e rrafshtë.

Image
Treguesi i sistemit të frenimit

Kur ndizet tregon se ka defekt nē sistemin e frenimit, niveli i lëngut në sistemin e frenimit është nën sasin e lejuar ose ferotat e frenimit janë shpenzuar.

Image
Treguesi i menaxhimit të motorit

Motorët dizel duhen ngrohur para se të filloni, priza e shkëlqimit vepron si një ndihmë fillestare. Kur çelësi ndezës është kthyer në pozicionin ON Treguesi i menaxhimit te monitorit do të ndriçojë për disa sekonda dhe pastaj të ndalet. Pasi treguesi ndalet motori mund të fillohet. Koha e ndriçimit ndryshon në varësi të temperatures së ajrit, temperaturës së ujit dhe gjendja e baterisë.

Image
Drita e kontrollit të emetimit

Ky sinjal tregon se është duke u afruar koha që të bëni servisin e makinës duke u bazuar në numrin e kilometrave që këni bërë apo në disa makina tregon se temperatura e motorit është ngritur apo temperatura e vajit ështe ngritur, për të qenë të sigurt se çfarë është, më së miri lexoni manualin e makinës suaj.

Image
Treguesi i hapjeve të dyerve të mjetit

Ndizet atëherë kur ndonjëra nga dyert e makinës nuk është mbyllur si duhet.

Image
Treguesi i bagazhit

Ndizet atëherë kur kemi bagazhin hapur.

Image
Treguesi i Air-Bag

Ndizet kur kemi problem me ndonjërin nga AIR-BAG.

Image
Treguesi i frenimit

Aktivizimi i kësaj drite njofton për shpenzimin e ferotave të frenimit.

Image
Sistemi i frenimit ABS

Ndizet kur kemi problem me sistemin ABS të frenimit.

Image
Treguesi ESP

Aktivizohet kryesisht kur nisemi vrullshëm ose në terene të rrëshqitëshme dhe jo të gjitha rrotat e automjetit kanë nxitim të njejtë.