SHKARKO

APLIKACIONIN

Butoni për App Store
Butoni për Google Store
Autoshkolla
Ikonë

TESTI

Iphone

UDHËZIMET E TESTIT

Të dhënat rreth plotësimit të testit si kohëzgjatja, përmbajtja, kalueshmëria dhe mënyra e plotësimit.

Iphone

FORMA E TESTIT

Të dhënat e testit si mënyra e navigimit, pyetja, figura e pyetjes, alternativat si dhe koha e mbetur.

FORMA E TESTIT

Të dhënat e testit si mënyra e navigimit, pyetja, figura e pyetjes, alternativat si dhe koha e mbetur.

Iphone
Iphone

REZULTATI I TESTIT

Do të njoftoheni me kalueshmërinë e testit, si dhe do mund t’i shihni të gjitha përgjigjjet që i keni plotësuar.

LITERATURA

Literatura në aplikacionin Autoshkolla ka të bëjë me vetitë e cekura më poshtë.

Ikonë
NOCIONET

Përkufizimi i nocioneve për disa prej kuptimeve në trafikun rrugor si: mjetet në trafikun rrugor, shtigjet, llojet e mjeteve, pjesëmarrësit në trafikun rrugor etj.

Ikonë
SINJALIZIMI HORIZONTAL

Definimi i sinjalizimit horizontal më saktësisht për vijat rrugore, shigjetat dhe shenja të ndryshme horizontale, destinimin e rrugëve, zhvillimin dhe orientimin në zonat e kryqëzimeve etj.

Ikonë
SINJALIZIMI VERTIKAL

Definimi i shenjave të rrezikut, të urdhërave të prera, të lajmërimit, tabela plotësuese, shenjat ndriçuese të trafikut etj.

Foto e Sliderit
Foto e Sliderit
Foto e Sliderit
Foto e Sliderit
Foto e Sliderit
Foto e Sliderit
Ikonë
SHENJAT NGA PERSONAT E AUTORIZUAR

Definimi i shenjave që japin personat e autorizuar, siç janë shenjat me duar, me pozitën e trupit, me zë ose shenjat ndriçuese.

Ikonë
RREGULLAT E TRAFIKUT, SIGURIA DHE MJETET MOTORIKE

Definimi i rregullave të trafikut, siguria në trafik, mjeteve motorike poashtu edhe ligjeve të ndryshme.

Ikonë
SHENJAT E TABELËS SË INSTRUMENTEVE

Definimi i shenjave dhe funksionet e tyre që gjenden në instrument tabelën e automjetit si dhe në kroskot.

STATISTIKAT

Të dhënat statistikore rreth aplikacionit Autoshkolla

Ikonë e Shkarkimeve
+200K
SHKARKIME
Ikonë e Testeve
+80
TESTE
Ikonë e shenjave të Trafikut
+550
SHENJA TRAFIKU
Ikonë e Video Ilustrimeve
+10
VIDEO ILUSTRIME

SHKARKO APLIKACIONIN

për paisje mobile iOS dhe Android

RRETH AUTOSHKOLLA

Ikonë e Dizajnit
DIZAJN UNIK

Dizajni unik i hartuar ndihmon qasje të shpejtë në secilën pjesë të aplikacionit.

Ikonë e Navigimit
Navigim intuitiv

Navigim intuitiv dhe i lehtë për të kaluar nga një faqe në tjetrën për të arritur në destinacion të kërkuar.

Ikonë e Pagesës
PA PAGESË

Aplikacioni është pa pagesë për të dy platformat mobile iOS dhe Android.

NA KONTAKTO

Të duhet ndihmë apo keni ndonjë sygjerim ose problem, na kontaktoni

Ikonë e Lokacionit

Rr. Nazim Gafurri Nr 2, Prishtinë, Kosovë