Testet provuese
TESTI 1
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes si në foto?
TESTI 2
Si duhet të veproni në këtë situatë?
TESTI 3
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 4
Çfarë domethënie kanë dritat në semaforë?
TESTI 5
Në çka duhet të llogaritni në këtë situatë?
TESTI 6
Si duhet të veproni në këtë situatë?
TESTI 7
A ju lejohet ndrrimi i shiritit për kthim majtas, në këtë situatë?
TESTI 8
Si duhet vepruar shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës), deri sa jeni duke e tejkaluar?
TESTI 9
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
TESTI 10
Çka paralajmrëron shenja e trafikut në këtë situatë?
TESTI 11
Shoferi ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
TESTI 12
Çfarë kujdesi duhet të keni në rast tejkalimit në situatën si në foto?
TESTI 13
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 14
Shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës) tejkalon bashkësinë e mjeteve, në këtë situatë. Si e vlerësoni këtë veprim?
TESTI 15
Si do të veproni në këtë situatë?
TESTI 16
Nga shiriti i majtë i skajshëm, në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
TESTI 17
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
TESTI 18
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
TESTI 19
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
TESTI 20
Gjatë lëvizjes në autoudhë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të trafikut duhet të lëvizni?
TESTI 21
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 22
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
TESTI 23
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
TESTI 24
A duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë pas automjetit të ndalur në defekt në autoudhë?
TESTI 25
A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë?
TESTI 26
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
TESTI 27
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
TESTI 28
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
TESTI 29
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 30
A lejohet ndalja ose parkimi i automjetit në fushën për orientimin e trafikut rrugor?
TESTI 31
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 32
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
TESTI 33
Çka duhet të keni parasysh kur doni të hyni në trafik nga rruga e dheut, si në foto?
TESTI 34
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
TESTI 35
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 36
Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes së automjetit në këtë situatë?
TESTI 37
Çfarë kujdesi duhet te keni në këtë situatë?
TESTI 38
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 39
Çka duhet të keni parasysh kur doni të hyni në trafik nga rruga e dheut, si në foto?
TESTI 40
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 41
Shoferi e ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
TESTI 42
A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë?
TESTI 43
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 44
Rruga ka dy shirita të trafikut në një kah të lëvizjes. A ju lejohet tejkalimi në kthesa të padukshme?
TESTI 45
Çka duhet të keni parasysh në rast të tejkalimit të biçiklistit?
TESTI 46
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 47
A ju lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
TESTI 48
Cilat veprime janë të lejuara në këtë pjesë të rrugës?
TESTI 49
Si do të veproni nëse topi rrokulliset para jush?
TESTI 50
Gjatë ngasjes kemi hasur në situatën si në foto. Çka duhet të keni parasysh?
TESTI 51
Si do të veproni në këtë situatë?
TESTI 52
Kur duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë, si në foto?
TESTI 53
Si do të veproni në këtë situatë?
TESTI 54
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
TESTI 55
Nga cila anë ju lejohet anashkalimi në këtë situatë?
TESTI 56
Si do të veproni nëse topi rrokulliset para jush?
TESTI 57
Çfarë kujdesi duhet të keni në rast tejkalimit në situatën si në foto?
TESTI 58
Çka paralajmrëron shenja e trafikut në këtë situatë?
TESTI 59
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
TESTI 60
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
TESTI 61
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
TESTI 62
Shoferi ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
TESTI 63
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
TESTI 64
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
TESTI 65
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
TESTI 66
A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë?
TESTI 67
Çka paralajmrëron shenja e trafikut në këtë situatë?
TESTI 68
Shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës) tejkalon bashkësinë e mjeteve, në këtë situatë. Si e vlerësoni këtë veprim?
TESTI 69
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 70
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?