Simulim i Testeve Teorike Zyrtare - Autoshkolla Online Kosove

Autoshkolla Online Kosovë ka arritur t'i mbledh të gjitha testet teorike të reja 2023 falas, me anë të të cilave mund ta kaloni testimin final në kategorinë B dhe të pajiseni me patent shofer.

Test i Rastit