Programi për Autoshkollat

Programi për autoshkolla ofron një qasje falas, duke lehtësuar autoshkollat të eksplorojnë dhe përfitojnë nga burimet pa pagesë, përfshirë teste, materiale mësimore dhe informacione të rëndësishme për përgatitjen në autoshkollë.

Qasje Falas në Platformë

Platforma falas për autoshkollat ofron një mjet efikas për monitorimin e progresit të kandidatëve, bashkëpunimin me ta në përgatitjen për lejen e drejtimit dhe monitorimin e instruktoreve.

 • Image
 • Kushtet që duhet të plotësojë autoshkolla për të pasur qasje në aplikacion:

  • Të jetë e licencuar nga Ministria përkatëse.
  • Të jetë e regjistruar në regjistrin e Bizneseve të Kosovës.
  • Të ketë të instaluar aplikacionin AUTOSHKOLLA KOSOVË.
 • Formulari për Aplikim

  Ky formular është i shpejtë dhe i thjeshtë për t'u plotësuar dhe për t'u regjistruar për të filluar përdorimin e platformës falas. Ju mund ta plotësoni këtë formular për të siguruar qasje të menjëhershme dhe për të përdorur të gjitha veçoritë e ofruara pa pagesë.

  • AID mund të gjendet në Pjesen e Profilit në Aplikacionin AUTOSHKOLLA
 • Image