Programi per autoshkollat

Programi për autoshkolla sjell një qasjes falas, duke lehtësuar autoshkollat të eksplorojnë dhe përfitojnë nga resursi pa pagesë, përfshirë teste, materiale mësimore, dhe informacione të rëndësishme për përgatitjen në autoshkollë.

Qasje falas ne Aplikacion

Aplikacioni falas për autoshkollat ofron një mjet efikas për monitorimin e progresit të kandidatëve dhe bashkëpunimin me ta në përgatitjen për lejen e drejtimit.

 • Image
 • Kushtet qe duhet te posedoi autoshkolla per te pasur qasje ne Aplikacion

  • Të jetë e licencuar nga Ministria Përkatese
  • Të jetë e regjistruar në regjistrin e Bizneseve të Kosovës
  • Të ketë aplikacionin AUTOSHKOLLA të instaluar
 • Formulari per aplikim

  Ky formular është e shpejtë dhe e thjeshtë për t'u regjistruar dhe filluar të përdorni aplikacionin falas. Ju mund të plotësoni këtë formular për të siguruar qasje të menjëhershme dhe të përdorni të gjitha veçoritë e ofruara pa pagesë.

  • AID mund të gjendet në Pjesen e Profilit në Aplikacionin AUTOSHKOLLA
 • Image