Programi për Instruktorë

Programi për autoshkolla ofron një qasje falas, duke lehtësuar instruktorët të eksplorojnë dhe përfitojnë nga burimet pa pagesë, përfshirë teste, materiale mësimore dhe informacione të rëndësishme për përgatitjen në autoshkollë.

Qasje Falas në Platformë

Platforma falas për instruktorët e autoshkollave ofron një mjet efikas për monitorimin e progresit të kandidatëve dhe bashkëpunimin me ta në përgatitjen për lejen e drejtimit.

 • Image
 • Kushtet që duhet të plotësojë instruktori për të pasur qasje në aplikacion:

  • Të ketë përfunduar programin për aftësim të kandidatëve.
  • Të ketë kontratë aktive pune në ndonjë autoshkollë të licencuar.
  • Të jetë banor i Republikës së Kosovës.
  • Të ketë të instaluar aplikacionin AUTOSHKOLLA KOSOVË.
 • Formulari për Aplikim

  Ky formular është i shpejtë dhe i thjeshtë për t'u plotësuar dhe për t'u regjistruar për të filluar përdorimin e platformës falas. Ju mund ta plotësoni këtë formular për të siguruar qasje të menjëhershme dhe për të përdorur të gjitha veçoritë e ofruara pa pagesë.

  • AID mund të gjendet në Pjesen e Profilit në Aplikacionin AUTOSHKOLLA
 • Image