Programi per Instruktor

Programi për autoshkolla sjell një qasjes falas, duke lehtësuar instruktoret të eksplorojnë dhe përfitojnë nga resursi pa pagesë, përfshirë teste, materiale mësimore, dhe informacione të rëndësishme për përgatitjen në autoshkollë.

Qasje falas ne Aplikacion

Aplikacioni falas për instruktorët e autoshkollave ofron një mjet efikas për monitorimin e progresit të kandidatëve dhe bashkëpunimin me ta në përgatitjen për lejen e drejtimit.

 • Image
 • Kushtet qe duhet te posedoi instruktori per te pasur qasje ne Aplikacion

  • Të ketë të perfunduar programin për aftësim të kandidatëve
  • Të ketë kontratë aktive të punes në ndonje autoshkollë të licencuar
  • Të jetë banor i Republikës së Kosovës
  • Të ketë aplikacionin AUTOSHKOLLA të instaluar
 • Formulari per aplikim

  Ky formular është e shpejtë dhe e thjeshtë për t'u regjistruar dhe filluar të përdorni aplikacionin falas. Ju mund të plotësoni këtë formular për të siguruar qasje të menjëhershme dhe të përdorni të gjitha veçoritë e ofruara pa pagesë.

  • AID mund të gjendet në Pjesen e Profilit në Aplikacionin AUTOSHKOLLA
 • Image