Përgatitja teorike për Autoshkollë
Kategoria B, C, dhe D

Përfitoni njohuri të nevojshme për të marrë lejen e drejtimit për vetura, kamionë dhe autobusë me aplikacionin tonë të përgatitjes teorike për autoshkollën. Materialet mësimore, teste provuese dhe udhëzime praktike për të arritur qëllimet tuaja të shoferëve.

Image

Kategoria B

Image

Kategoria C

Image

Kategoria D

Veçoritë

Për një përvojë të personalizuar që përfshin pyetje interaktive, testet provuese, dhe literaturën për të përgatitur më mirë për udhëtimet tuaja dhe për të zhvilluar njohuritë tuaja si shofer.

  • Shkarko Applikacionin

    Me qasje në teste provuese të personalizuara, pyetje provuese, literaturë, lojëra edukative dhe udhëzime për sjelljen në situata emergjente në rrugë, ky aplikacion ju ndihmon të mësoni dhe të përgatiteni me sukses për testimin teorik.

    Një udhëzues i besueshëm dhe një partner i rëndësishëm për të udhëtuar me siguri.

  • Image