Përshkrimi i kundërvajtjeve dhe masave ndëshkuese

#Autoshkolla

Pikët Negative

Për kundërvajtje të caktuara nga “ligji për sigurinë në komunikacion rrugor”, kryesit të kundërvajtjes, përveç shqiptimit të dënimit dhe masës mbrojtëse të ndalesës së drejtimit të mjetit, do t’i shqiptohen edhe pikët negative prej një deri në pesë, varësisht nga pesha e kundërvajtjes.

1 gabim = 1 deri në 5 pikë negative!


Pikët negative 
Ndalim drejtitmi
Mosrespektimi i urdhëresave të personit të autorizuar 
1 pikë negative

Mosrespektimi i semaforit.
2 pikë2-6 muaj
Lëvizja me mjet në shiritin rrugor të destinuar për lëvizjen e mjeteve nga kahja e kundërt.
2 pikë

Rritja e shpejtësisë përkatësisht nisja e vrullshme nga vendi. 
1 pikë

Mosrespektimi i përparësisë së kalimit për këmbësorë.
2 pikë
Deri në 6 muaj
Ndalja, parkimi, kthimi gjysmërrethor ose lëvizja me mjet mbrapa në tunel.
1 pikë

Shoferi i cli e ka profesion themelor të drejtuarit e mjetit motorik, i cili ka konsumuar alkool në organizmin e tij.
5 pikë
Deri në 1 vit

Shoferi i mjetit motorik i cili kundërshton t’i nënshtrohet kontrollimit mbi përmbajtjen e sasisë së alkoolit në organizëm (ose i cili/cila përmban alkool mbi 0.5gr/kg).
5 pikëSë paku 6
muaj

Shpejtësia brenda zones urbane

Gjobat

Pikët NegativeNdalim drejtimi
Mbi 50km/h
300-900
51 vit
Prej 30-50 km/h
200-600
36-12 muaj
Prej 20-30 km/h
60
--
Prej 10-20 km/h
40
--
Prej 5-10 km/h
20
--

Shpejtësia jashte zones urbane
Gjobat 

Pikë Negative
Ndalim i drejtimit
Mbi 50km/h
200-600
33 muaj
Prej 30-50 km/h
100-300
2-
Prej 20-30 km/h
40--
Prej 10-20 km/h
20--

Artikujt

blog

Pas tentimit të 193, kalon testin e Autoshkollës


26.03.2021 1210

blog

Burri që dështoi 192 herë nga testi teorik i autoshkollës


26.03.2021 6485

blog

Më 15 Mars filloi ndërrimi i gomave të dimrit me ato të verës


17.03.2021 2857

blog

Vijnë përsëri targat RKS, ndërroni targat e Përkohshme/ Provuese


16.03.2021 2164

blog

Njeriu që kaloi testin me shkrim pas tentimit të 158-të


21.01.2021 3527

blog

Prishtina Parking: Rregullat e Parkingut dhe Fuqizimi


26.11.2020 4000

Shiko me shumë