Tejkalimi dhe anashkalimi

#Anashkalimi

#Autoshkolla

#Autoshkolla online (new tag)

#Tejkalimi

Megjithëse kushtet e rrugës dhe motit ndryshojnë, janë disa procedura të njëjta që duhet ndjekur në mënyrë që tejkalimin ta bëjmë ashtu siç duhet. Tejkalim, është kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kahje.  Anashkalimi, është kalimi me mjetin pranë një mjeti të ndalur ose të parkuar apo pranë një objekti tjetër që gjendet në shiritin e komunikacionit nëpër të cilën lëviz mjeti rrugor. Do të marrim rolin e makinës së verdhë në diagrame duke u përpjekur të kapërcejmë makinën e kuqe. Kjo rutinë parakalimi duhet të zbatohet qoftë gjatë një testi të drejtimit ose gjatë vozitjes së përgjithshme. Pasi të keni vërtetuar se është e ligjshme, e sigurt dhe e nevojshme, duhet të aplikoni rutinën e mëposhtme të parakalimit:

 1. Pasqyret

Kontrolloni pasqyrën e brendshme së bashku me pasqyrën e djathtë për të vlerësuar trafikun në pjesën e pasme dhe për të siguruar që asnjë automjet nuk po tejkalon automjetin tuaj. Një vështrim i shpejtë mbi shpatullën e djathtë mund të jetë e nevojshme për të siguruar që asnjë automjet të mos fshihet në këndin e vdekur.

 1. Pozicionimi

Poziciononi makinën tuaj vetëm në vijën e qendrës së majtë dhe jo shumë afër automjetit që synoni të parakaloni. Kjo do t'ju japë pamjen më të mirë të mundshme të rrugës përpara.

 1. Shpejtësia

Përshtatni shpejtësinë e makines tuaj me atë të automjetit që synoni të tejkaloni. Ju mund të keni nevojë të ndryshoni shpejtësinë me anë të ndrruesit të shpejtësive.

 1. Shikimi

Shikoni mirë përpara për të siguruar që është e sigurt për të tejkaluar, nuk ka automjete që vijnë, apo ndonjë objekt tjetër i cili mund të ju pengoj gjatë tejkalimit.

 1. Pasqyret

Nëse gjithcka duket sigurtë përpara, hidhni një sy përfundimtar në pasqyre për të siguruar që automjetet nuk po ju tejkalojnë.

 1. Sinjalizimi

Gjithmonë duhet të sinjalizoni nga e majtë kur të tejkaloni për të lejuar shoferët e tjerë të kuptojnë qëllimet tuaja.

 1. Manovrimi

Tejkaloni ne anen e majtë, përshpejtoni shpejtësinë ndaj automjetit që po tejkaloni, duke mbajtur një distancë të sigurt nga ana e tyre.

 1. Shpejtësia

Është e rëndësishme të tejkaloni me shpejtësi, por në mënyrë të sigurt për të zvogëluar kohën e kaluar në shirit të kundërt. Megjithatë, sigurohuni që nuk e tejkaloni kufirin e shpejtësisë.

 1. Pasqyret 

Kur e keni kaluar automjetin që po tejkaloni, kontrolloni pasqyrën kryesore dhe pasqyren e djathtë për të gjetur automjetin që keni tejkaluar. Kur pjesa e përparme e automjetit që keni tejkaluar shfaqet në pasqyrën kryesore të brendshme, merrni këtë si një distancë të sigurt për të kaluar në shiritin e djathtë.

 1. Shiko 

Nëse për çfarëdo arsye nuk jeni të sigurt për atë se ku është automjeti që keni tejkaluar ose po përpiqeni të parakaloni, shikoni shpejt mbi shpatullën tuaj të djathtë në këndin e vdekur për të siguruar që automjeti të mos jetë i fshehur nga këndi i shikimit të pasqyrave tuaja.


Cfarë ndodh nëse ju nuk jeni të kujdesshëm gjatë tejkalimit?


Pasojat më të rënda në aksidentet rrugore shkaktohen nga gabimet me rastin e tejkalimit. Andaj, cdo para fillim të tejkalimit obligohet të sigurohet se: 

 • Nuk e ka të ndaluar me shenjë të komunikacionit;

 • Ekziston dukshmëri adekuate dhe hapsirë e mjaftueshme që të bëjë veprimin e tejkalimit pa penguar dhe rrezikuar pjesëmarrësit tjerë;

 • Shoferi i mjetit që lëviz mbrapa tij, nuk e ka filluar veprimin e vetë të tejkalimit;

 • Shoferi përpara tij i cili lëviz në të njëjtin shirit të komunikacionit nuk ka sinjalizuar tendencën që të tejkalojë ndonjë mjet tjetër, të ndryshojë drejtimin e lëvizjes apo shirtin e komunikacionit;

 • Që rruga të ketë hapsirë të mjaftueshme për realizimin e plotë të tejkalimit, duke pasur parasysh diferencën ndërmjet shpejtësisë së tij dhe të mjetit që do të tejkalohet si dhe distancën dhe shpejtësinë ndaj mjeteve që vijnë nga kahja e kundërt;

 • Vetit teknike të mjetit me të cilin bën tejkalimin janë në gjendje të rregullt, të sinjalizoj me tregues drejtimi dhe të filloj tejkalimin;

 • Pas tejkalimit t’i shmanget manovrimeve të rrezikshme dhe të ktheheni në shiritin e komunikacionit që është lëvizur para se të filloj tejkalimin sa më parë që të jetë e mundur pa e penguar ose rrezikuar mjetin të cilin e tejkaloni.
  Tejkalimi dhe anashkalimi sipas rregullave te përgjithshme të komunikacionit bëhet nga ana e djathtë, përvec nëse përcaktohet ndryshe me ligj ose me shenjat e komunikacionit.

  Për tejkalim të sigurt duhet të bëni vlerësimin e shpejtësisë së mjetit që mendoni ta tejkaloni dhe mundësinë e mjetit tuaj që të zhvillojë një shpejtësi të preferueshme prej 20%-30% më të madhe se mjeti që mendoni ta tejkaloni duke mos tejkaluar kufizimin e shpejtësisë për atë pjesë të rrugës. Shoferi i mjetit gjatë tejkalimit ose anashkalimit duhet të ketë kudjes të veçantë dhe të mbajë distancën e mjaftushme ndaj mjetit që e tejkalon ose ndaj pjesëmarrësve tjerë në komunikacion. Shoferi i mjetit që tejkalohet nga krahu i tij i djathtë duhet të largojë mjetin e tij kah skaji i majtë i rrugës dhe nuk i lejohet ta rrisë shpejtësinë gjatë kohës gjersa tejkalohet. Në rast rreziku duhet të zvogëloj shpejtësinë e lëvizjes. 

Artikujt

blog

Pas tentimit të 193, kalon testin e Autoshkollës


26.03.2021 1210

blog

Burri që dështoi 192 herë nga testi teorik i autoshkollës


26.03.2021 6485

blog

Më 15 Mars filloi ndërrimi i gomave të dimrit me ato të verës


17.03.2021 2857

blog

Vijnë përsëri targat RKS, ndërroni targat e Përkohshme/ Provuese


16.03.2021 2164

blog

Njeriu që kaloi testin me shkrim pas tentimit të 158-të


21.01.2021 3527

blog

Prishtina Parking: Rregullat e Parkingut dhe Fuqizimi


26.11.2020 4000

Shiko me shumë